Your Cart

เพิ่มพื้นที่ให้กับบ้านของคุณ โดยฝากของไว้ที่เรา

Niko’s BOX (นิโกส์ บ๊อกซ์) คือ กล่องสำหรับเก็บสินค้า ที่จะช่วยให้พื้นที่คอนโด หรือ พื้นที่ของบ้านคุณเพิ่มขึ้นโดยฝากสินค้าที่ไม่ได้ใช้ มาฝากับเรา
nikosbox1

สูง 29 ซม. / กว้าง 60 ซม. x 40 ซม.
สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 25 กิโลกรัม
บริการรับส่งกล่องฟรี

nikosbox2

สูง 29 ซม. / กว้าง 60 ซม. x 40 ซม.
สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 25 กิโลกรัม
บริการรับส่งกล่องฟรี

2-1

สูง 29 ซม. / กว้าง 60 ซม. x 40 ซม.
สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 25 กิโลกรัม
บริการรับส่งกล่องฟรี

ให้เราช่วยเก็บสิ่งของที่คุณยังไม่ต้องการใช้

จัดระเบียบให้กับบ้าน หรือ คอนโดของคุณด้วยการเช่าพื้นที่การเก็บสินค้าจากเรา
ที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย
เรานั้นช่วย ให้
พื้นที่ใช้สอย เพิ่มขึ้นถึง 0%
สิ่งของปลอดภัย ขึ้นถึง0%
ทำความสะอาดบ้านง่าย ขึ้นถึง0%
ได้ไอเดียแต่งห้องใหม่ๆ เพิ่มขึ้น0%

ABOUT

เราคือผู้นำด้านการจัดเก็บแบบใหม่ในไทยโดยการเก็บสิ่งของ หรือ ของต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วลงในกล่องซึ่งคุณสามารถเรียกใช้คืนกลับไปได้ตลอดเวลา ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีการจัดเก็บทำให้มั่นใจว่าสิ่งของ ของคุณนั้นจะไม่เสียหายไม่สูญหายแต่อย่างไร ซึ่งทำให้พื้นที่ภายในบ้าน หรือ ที่พักอาศัยมากขึ้นและมีไอเดียในการแต่งบ้านเพิ่มเติมขึ้นอีก