Your Cart
ktc-2

สิทธิพิเศษออนไลน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เงื่อนไขสำหรับ Nikosbox

1.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ (ไม่จำกัดส่วนลดสูงสุด) เมื่อใช้บริการพื้นที่จัดเก็บและจัดการสินค้าพร้อมทั้งฝากสินค้าเพื่อเพิ่มที่ว่างให้กับบ้าน และคอนโด หรือบริการเก็ยสินค้าเพื่องานอีเว้นท์ ผ่าน www.nikosbox.com
2.ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุรหัสส่วนลด: ““KTCNKB20” ในช่องคูปองส่วนลด ในหน้าชำระเงิน (สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ)

3.ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ เริ่มวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60 (3 เดือน)
4.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
6.KTC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ

7.KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

8.ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

9 nikosbox ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10.ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Niko’s Box Call Center 02 277 8810 หรือ mkt@nikosbox.com